Milyen média milyen társadalomnak nemzetközi konferencia

„Milyen média milyen társadalomnak?”
„Quels medias, pour quelle société?”
„Welche Medien für welche Gesellschaft?”

 

Nemzetközi konferencia a Károlyi József Alapítvány szervezésében, a Francia és az Olasz Kultúrintézet, az Osztrák Kulturális Fórum, a Vroclawi Egyetem, a budapesti Svájci Nagykövetség, a párizsi Fondation Robert Schuman és a Konrad-Adenauer-Stiftung Budapest együttműködésével és támogatásával

Colloque international organisé par la Fondation Joseph Károlyi, avec le soutien de l’Institut Français et de l’Institut culturel Italien, du Kulturforum Autrichien, de l’Institut de sciences politiques de l’Université de Vroclaw, de l’ Ambassade de la Suisse, de la Fondation Robert Schuman, Paris ainsi que de la Konrad-Adenauer-Stiftung Budapest

Internationale Konferenz organisiert von der Joseph Károlyi Stiftung mit Unterstützung des Institut Français, des Istituto Italiano di Cultura, des Österreichischen Kulturforums, der Universität Breslau, der Botschaft der Schweiz, de Fondation Robert Schuman Paris, sowie der Konrad-Adenauer-Stiftung Budapest

 

  1. április 27. péntek: 10:00–17:00 – Április 28. szombat: 10:00–13:00
    Vendredi 27 avril: 10:00–17:00  –  Samedi 28 avril 2018: 10:00–13:00
    Freitag den 27. April: 10:00–17:00  –  Samstag den 28. April 2018: 10:00–13:00
Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó
 
A konferencia ingyenes. Munkanyelvek: magyar, francia, német 
szimultán tolmácsolással és angol                
Participation gratuite. Les langues de la conférence sont le Hongrois, l’Allemand et le Français  avec interprétation simultanée et l’anglais
Teilnahme kostenlos. Sprachen der Konferenz sind Ungarisch, Französisch, Deutsch mit Simultanübersetzung und Englisch
 
Károlyi József Alapítvány, Károlyi Kastély, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor u. 2.
Tel. 06 21 311 04 26, e-mail: info@karolyikastely.hu; www.karolyi.org.hu

Program / PROGRAMME

 

Április 27. Péntek / Vendredi / Freitag

 

10:00 A konferenciát Őexcellenciája Eric Fournier franciaországi nagykövet nyitja meg
La conférence est ouverte par S.E. l’Ambassadeur de France en Hongrie, Monsieur Eric Fournier
Öffnung der Konferenz von S.E. Herrn Eric Fournier, französischer Botschafter in Ungarn

 

Martin József, Esterházy Károly Egyetem, Eger: „Amilyen a társadalom, olyan a média? / La société a-t-elle les medias qu’elle mérite? / Hat die Gesellschaft die Medien, die sie verdient?”

 

Prof. Stephan Russ-Mohl, Università della Svizzera Italiana, Lugano: „Az informált társadalom és ellenségei  / La société informée  et ses adversaires / Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde”

 

11:30 Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

 

12:00 Prof. Marc Lits, Université Louvain la Neuve, Belgique: „Transformations du discours politique dans les médias. L’influence d’Internet et des réseaux sociaux sur la construction d’un espace public médiatisé / A politikai diskurzus változásai a médiában. Az internet és a közösségi hálózatok befolyása egy közvetített nyilvános tér felépítésében / Die Veränderungen im politischen Diskurs in den Medien. Der Einfluss von Internet und sozialen Netzwerken beim Aufbau eines mediatisierten öffentlichen Raumes”

 

Vita / Discussion

 

13:00 Ebéd / Déjeuner / Mittagessen

 

14:00 Kerekasztal / Table ronde / Runder Tisch
A média iránti bizalom elvesztése. Mi a kiút? /  La perte de confiance dans les medias. Quelle sortie? / Verlust des Vertrauens in die Medien. Welchen Ausweg gibt es?

  

Ablonczy Bálint újságíró / journaliste / Journalist, Budapest: „A sajtó hitelessége: hogyan veszett el, miképpen lehet visszaszerezni? / Comment la confiance envers les medias a-t-elle été perdue?Comment la reconquérir? / Das verlorengegangene Vertrauen in die Medien: wie hat es sich ergeben? Wie kann es zurückgewonnen werden?”

 

Dr. Polyák Gábor, Pécsi Egyetem: „Szabad-e hazudni? / Peut on mentir? / Darf man lügen?

Dr. Marcus Nicolini, JONA, Konrad-Adenauer-Stiftung, Budapest: „Journalistenausbildung als Investition in die Zukunft. Neues Medienvertrauen durch junge Digitaljournalisten / La formation des journalistes,  un investissement pour l’avenir. Une nouvelle confiance dans les medias grâce aux jeunes journalistes digitaux / Újságíróképzés mint befektetés a jövőbe. A fiatal digitális újságírók új bizalma a média iránt”

 

16:00 Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

 

16:30 Célestine Bohlen, IEP, Paris: „Le Médium et le Message: Est-ce que comment nous recevons nos informations a changé le contenu de ces informations? / A médium és az üzenet: az információ megszerzésének módja módosította az információ tartalmát?/ Das Medium und die Nachricht:  Verändert sich für uns der Inhalt der Informationen durch die Art des Mediums?”

 

17:00 Halász Géza karikaturista / caricaturiste / Karikaturist, Budapest: „Karikatúraszabadság / La liberté de caricaturer / Karikaturfreiheit”

 

Április 28. Szombat / Samedi / Samstag

 

10:00 Kálnoky Boris újságíró / journaliste / Journalist, Budapest: „A független média csökkenése mint figyelmeztetés más országok számára / Le déclin des medias indépendants en Hongrie, une mise en garde pour d’autres pays / Der Niedergang der unabhängigen Medien in Ungarn als Warnung für andere Länder”

 

10:30 Amaury de Rochegonde, Stratégies, Paris: ”Empires et nouveaux empires des médias : comment l’actionnariat des groupes médias influe sur la production de l’information / Médiabirodalmak és új médiabirodalmak: hogyan befolyásolják  a médiacsoportok részvénytulajdonosai az információ előállítást? / Konzerne und neue Medienkonzerne: wie Aktionärsbeteiligungen bei Mediengruppierungen Einfluss auf Produktion und Information nehmen”

 

11:00 Dr. Michal Kus, Wrocławi Egyetem, Lengyelország / Université de Wrocław, Pologne / Universität Breslau, Polen: „Médiaetika a politikai és társadalmi polarizáció idején – kitekintés Lengyelországból / L’éthique des medias en des temps de polarisation politique et sociale. Le cas de la Pologne / Medienethik in Zeiten politischer und sozialer Polarisierungen – eine Sicht aus Polen”

 

11:30 Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

 

12:00 Mag. Dr. Rainer Winter, Klagenfurti Egyetem, Média- és Kommunikációtudományi Intézet / Universität Klagenfurt, Institut für Medien –und Kommunikationswissenschaft: „Von der sozialen Interaktion zur digitalen Konnektivität: Transformation des Selbst im digitalen Zeitalter / A társadalmi interakciótól a digitális összeköttetésig: az én átformálása a digitális korszakban / De l’interaction sociale à la connexion digitale: la modification du moi à l’ère digitale ».

 

12:30 Dr. Balázs Géza, ELTE, Budapest: „A hagyományos újságírás vége / La fin du journalisme traditionnel / Das Ende des traditionellen Journalismus”

 

13:00 Záróebéd / Déjeuner de clôture / Abschlussmittagessen

 

 

 

 

Az életrajzok fordításait az ELTE Fordító-és Tolmácsképző Tanszék Fordító és Tolmács mesterszakos hallgatói készítették / Les traductions  des CV ont été effectuées par les étudiantes en Master de traduction et d'interprétation du Département de traduction et d’interprétation de l’Université  ELTE / Die Lebensläufe haben die MasterstudentInnen des Lehrstuhls für Übersetzen und Dolmetschen der Universität ELTE übersetzt:

 


Bednárik Anna

Böröndy Lilla

Fehér Fruzsina

Fehérvári Laura

 

Gordos Katalin

Paulik Noémi

Pongó Gabriella

Rajmon Klára

Stanbury Daniella

Szabó Klaudia

Turi Csenge

Varga Bernadett

Veszprémi Zsófia


 

Köszönjük ! Nous les en remercions ! Wir danken dafür !

 

Köszönetet mondunk támogatóinknak / Nous remercions nos sponsors /

Wir danken unsere Sponsoren

 

Megosztás a közösségi oldalakon