A Kulturális Találkozó Központok Nemzetközi Chartája

A Kulturális Találkozó Központok kitűzött célja, hogy egységet hozzanak létre az eredeti szerepét elvesztett nagy műemlék és egy olyan igényes, szellemi és művészi projekt közt, mely biztosítja a műemlék megmentését és helyreállítását. Így a kulturális tevékenység két legfontosabb célkitűzését valósítják meg párhuzamosan: az örökség megőrzését és a kulturális fejlődés megalapozását. Mint az örökség mozgósításának „próbaüzemei” és az örökség és alkotás közti kapcsolat „kísérleti laboratóriumai”, vállalati szintű gazdálkodást folytatnak. 1972 óta különböző helyszíneken párhuzamosan folytatott kísérletek eredményeit képviseli, olyan kísérletekét, melyek ma a közös irányultságú gyakorlati megvalósítás lehetőségét biztosítják.
 
Három elem az egységért
A Kulturális Találkozó Központok működése három különböző, de egy komplex, pontosan meghatározott programban összefogott munkairányon alapul.
 
Egy fontosabb műemlék helyreállítása, kihasználása
A Kulturális Találkozó Központok folyamatosan vannak jelen nagy, jegyzett műemlékekben, hogy hozzájáruljanak helyreállításukhoz, még ha nem tulajdonosok is. Műemlék alatt egy olyan már eltűnt közösség élet- és munkaterületét éljük, mely még visszatükröződik a kövekből és a hely felépítéséből. A műemlék színvonala, építészeti különlegessége alapvető feltétel. Spirituális, szellemi és társadalmi múltja hozzájárul a műemlék kiemelkedő, korunk szempontjából fontos jelképpel rendelkező helyként való elismeréséhez.
Ugyanezen elv szerint, és ahol csak lehet, a műemlék helyrehozatalával párhuzamosan fokozódik a Kulturális Találkozó Központ tevékenysége, azzal együtt mozogva, a helyreállítás indokoltságát bizonyítva. 
 
Fogadási és szolgáltatási lehetőségek
A várostól távol vagy éppen a városban található műemlékek – anélkül, hogy magukba zárkóznának – az egyéni és a közös tevékenység egyedi és e célra legalkalmasabb helyszínei.
E szálláslehetőség kihasználható a Kulturális Találkozó Központok által kínált programokhoz, valamint bérelhető külső intézmény megrendelésére szervezett szeminárium vagy találkozó céljára. Ez a részben kereskedelmi jellegű tevékenység a Kulturális találkozó Központ számára változatosabb forrásokat biztosít, erősíti a társadalmi hálóhoz való kötődését és lehetőséget ad kapcsolatépítésre a gazdasági szférával.
 
Szellemi művészi és termelési tevékenység
A Kulturális találkozó Központ arra törekszik, hogy meghatározott csoporton belül előmozdítsa a személyes találkozást, az ismeretek átadására, cseréjére, sőt, közös alkotásra alkalmas keretek közt.
Ennek egyik legfontosabb helyszíne a kutatók vagy művészek műhelye. Így a tevékenység az illető effektív jelenlétére alapozódik és különböző szakemberek profiljának javára alakul. Ez az irányultság mindenképpen kell, hogy érvényesüljön. A Kulturális Találkozó Központok kitűzött feladata tehát feltételezi, hogy rendelkezzen a tevékenysége megvalósításához szükséges technikai és anyagi eszközökkel. Ezen kívül a tevékenység céljának meghatározásában nagyon széleskörű szabadsággal kell rendelkezniük.
 
Szellemi és művészeti projekt
A három munkairányt minden Kulturális Találkozó Központ maga dolgozza ki egy részletesen meghatározott szellemi és művészeti projekt általános keretein belül, melyet a műemlék által nyújtott és ezáltal egyedi lehetőségek alapján állít fel. Minden Kulturális Találkozó Központ projektje a befolyási területen felfedezett kulturális fejlődési hiányosságokról folytatott eszmecsere gyakorlati megvalósulása. Az igényesség és a modernség szellemében az adott területen működő kulturális intézményekkel egymást kiegészítő hatásra törekszik. E szintézisigény, melyet minden központ projektje mutat, nem valósítható meg egy központi igazgatóság nélkül, melynek hatásköre kiterjed a műemlékek egészére, az ott zajló összes tevékenységre, és a helyreállítási munka kézbentartására. E szervezet létrehozása a Kulturális Találkozó Központok igazgatóságának hatáskörébe tartozik, mivel ő felel mind a projekt meghatározásáért, mind megvalósításáért.
 
Egy közösség kibővítése
Mivel a Kulturális Találkozó Központok létrehozásakor a találkozás konkrét magvalósítása volt az alapötlet, saját egyéni tevékenységük nem elégítheti ki őket. Egyesületük segítségével hálózatként működnek. Feladata a közösségek kollektív fejlődésének biztosítása az információ és tapasztalatcsere révén, a közös eszmecserék révén, és az intézmények egymás kiegészítésére való törekvése révén. Ez az együttműködés szükséges ahhoz, hogy maga a Kulturális Találkozó Központ-koncepció tovább fejlődjék, új tagokat fogadhasson, kapcsolatokat létesítsen azon francia intézményekkel, melyek csatlakozási szándék nélkül ugyanebben a szellemben tevékenykednek, valamint keresse a párbeszéd lehetőségét a határon túl hasonló tapasztalatokkal rendelkezőkkel, és fejlessze tevékenységét európai viszonylatban. Az egyesület nagy jelentőséget tulajdonít a – nem kizárólag – hivatalos szervekkel való kapcsolattartásnak, konceptuális és technikai kereteket biztosít a célkitűzéseknek megfelelő projektek közös megvalósításának. Az egyesületen belül minden egyes Központ saját maga fejleszti ki egyediségét, és teljes mértékben megőrzi önállóságát. A közös projekt szelleméhez való csatlakozáson kívül az egyesület kér bizonyos garanciákat a csatlakozó jogi személy voltára vonatkozóan és az intézmény autonómiáját biztosító alapszabályzaton belül olyan külön záradékok meglétére vonatkozóan, melyek kinyilvánítják közszolgálati és nem haszonérdekelt működését, valamint a műemlék fölötti rendelkezési vagy tulajdoni jogukat, legalább egy hosszútávú bérleti szerződés alapján.

Megosztás a közösségi oldalakon